به فروشگاه 09128868990 خوش آمدید
آدرس : تهران خیابان شریعتی پایین ترازحسینیه ی ارشادجنب شهرداری منطقه 3خیابان کوشانبش افتخاری پلاک2 خیابان ولیعصرنرسیده به پارک وی روبروی ایستگاه بی آرتی جنب بانک سپه وملل روبروی شیرینی فروشی تواضع یکم بالاتر نرسیده به شاطرعباس دفترپیشخوان دولت پلاک 2686
نوع شماره قیمت (تومان) آخرین بروز رسانی وضعیت جزئیات و تماس
0912 13 14 375 99,500,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 114 0521 89,500,000 1401/09/09 08:56:12 کارکرده تماس
0912 1111 245 1,550,000,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 103 8661 95,000,000 1401/09/09 08:56:12 کارکرده تماس
0912 145 88 47 64,500,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 130 69 07 78,000,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 15 22 0 44 69,500,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 176 3889 59,500,000 1401/09/09 08:56:12 کارکرده تماس
0912 1334 638 75,000,000 1401/09/09 08:56:12 کارکرده تماس
0912 17 880 47 57,500,000 1401/09/09 08:56:12 کارکرده تماس
0912 1393 554 69,900,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 17 17 420 145,000,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 113 63 04 95,000,000 1401/09/09 08:56:12 کارکرده تماس
0912 1008 052 360,000,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 1008 520 390,000,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 109 52 79 85,500,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 1372 8 7 6 75,000,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 18 15 713 79,500,000 1401/09/09 08:56:12 صفر تماس
0912 16 20 470 71,500,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 194 30 60 115,000,000 1401/09/09 08:56:12 کارکرده تماس
0912 28 89 204 27,500,000 1401/09/09 08:56:12 کارکرده تماس
0912 178 89 69 69,500,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 157 96 32 57,500,000 1401/09/09 08:56:12 کارکرده تماس
0912 186 73 41 56,500,000 1401/09/09 08:56:12 در حد صفر تماس
0912 111 64 73 595,000,000 1401/09/09 08:56:12 کارکرده تماس
 1